Выставка в музее
21 февраля 2018

Удзел у адкрыцці экспазіцыі рамесных вырабаў прынялі прарэктар па выхаваўчай рабоце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы Васіль Сянько, кіраўнік Упраўлення выхаваўчай работы с моладзю Аксана Котава, загадчык Музея гісторыі развіцця ГрДУ імя Янкі Купалы Мікалай Макарэеў, супрацоўнікі і студэнты ўніверсітэта.

Адкрыў выставу уступнай прамовай загадчык Музея гісторыі развіцця ГрДУ імя Янкі Купалы Мікалай Макарэеў. Загадчык адзначыў яркую сэнсавую насычанасць святкавання тыдня 78 годдзя са дня ўтварэння ўніверсітэта і падкрэсліў, што прадстаўленая выстава рамесных вырабаў носіць ўнікальны характар і з’яўляецца адным с падмуркаў гісторыка-этнаграфічнага развіцця Беларусі.

Аўтарамі ідэі, а таксама непасрэднымі стваральнікамі экспанатаў з’яўляюцца студэнты спецыяльнасці “Абслугоўваючая праца і выяўленчае мастацтва” і выкладчыкі Ваўкавыскага каледжа ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы.  Аб гэтым расказала намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Ваўкавыскага каледжа УА ГрДУ ім. Я. Купалы Галіна Зялік. Пра тэхналогію вырабу рамесных экспанатаў, сэнс рамесных кампазіцый коратка і інфармацыйна паведаміла выкладчык Ваўкавыскага каледжа Наталя Аляксандраўна.

Такім чынам часовая экспазіцыя Музея папоўнілася дэкаратыўнымі лялечнымі вырабамі з бярозы, саломы, льну, паперы. Экспазіцыя ўяўляе сабой «Дам пушкінскай эпохі» з бяросты, ляльку «Васіліса», фігуркі з бумагопластыкі «Цыганскі танец», лялькі «беларусачка», «сяброўкі», «поры года» і «Купалле».

Завяршылася цырымонія адкрыцця уручэннем прадстаўнікам Ваўкавыскага каледжа падзячнага ліста рэктара Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і агульным фатаграфаваннем.

Музей гісторы запрашае усіх цікаўных наведаць выставу лялек і сваімі вачыма ўбачыць спадчыну этналогіі беларускай зямлі. Выстава працуе напрацягу 21 лютага – 10 сакавіка 2018 года  з панядзелака па пятніцу з 09:00 да 17:00 ў аудыторыі 214 галоўнага вучэбнага корпуса ГрДУ ім. Я. Купалы па вуліцы Ажэшкі, 22.

Аб візітах групамі паведамляйце, калі ласка, загадзя пры дапамозе кантактнай інфармацыі Музея гісторыі.

  • Фігуркі з бумагопластыкі "Цыганскі танец"
9 февраля 2018

В рамках семинара факультет математики и информатики, Музей истории развития и Научная библиотека ГрГУ им. Я. Купалы организовали и провели открытие двух выставок, посвящённых памяти С.А. Минюка. Первая выставка представляет собрание и экспонирование документов, а также фотографий из жизнедеятельности учёного Гродненского университета, вторая выставка посвящена научной деятельности профессора.

В течение первого дня состоялось заседание участников научного семинара. Модератором встречи выступил доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики Валерий Бойко.

Выставку  научных трудов С.А. Минюка участникам семинара представил директор Научной библиотеки ГрГУ им. Я. Купалы Николай Гринько.

Выставку документов и фотоматериалов посвящённых памяти Степана Минюка представил заведующий Музеем истории развития ГрГУ им. Я. Купалы Николай Макареев. Николай Александрович отметил, что биография Степана Андреевича служит хорошим примером преданности науке и вызывает доброе восхищение такими людьми как Степан Минюк, судьбы которых навсегда осталось связанными с ГрГУ им. Я. Купалы. Заведующий Музеем заверил всех присутствующих в том, что подобные выставки памяти станут в дальнейшем наиболее частыми и системными.

Презентацию об основных и наиболее значимых вехах жизненного пути Степана Минюка представила доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики Марина Гончарова. О вкладе профессора в математическую науку рассказал один из учеников Степана Минюка, заведующий кафедрой логистики и методов управления Купаловского университета Вадим Хартовский. Кроме того, воспоминаниями о периоде совместной научно-педагогической деятельности с профессором Минюком поделились профессор кафедры методов оптимального управления БГУ Анатолий Калинин, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений и системного анализа БГУ Валерий Громак, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики Валерий Булгаков, профессор кафедры фундаментальной и прикладной математики ГрГУ им. Я. Купалы Юрий Вувуникян и доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики ГрГУ им. Я.  Купалы Наталья Берёзкина.

Справка grsu.by

Степан Андреевич Минюк с 1979 по 2008 год руководил кафедрой дифференциальных уравнений.

Был талантливым ученым, активным общественным деятелем, внес существенный вклад в научно-исследовательскую и учебно-методическую работу факультета математики и информатики и всего университета в целом. Являлся специалистом в области дифференциальных уравнений и теории оптимального управления, известным не только в Республике Беларусь, но и за рубежом.

Степан Андреевич обладал высокими организаторскими способностями, колоссальной энергией и целеустремленностью, которые позволили создать на кафедре сплоченный научно-педагогический коллектив.

За значительный вклад в развитие высшего образования на основании указа Президента Республики Беларусь С.А. Минюк был награжден Орденом Франциска Скорины.

Степан Андреевич получил ряд важных результатов в теории задач оптимального управления, наблюдаемости и полноты систем уравнений в частных производных и систем разностных уравнений при ограничениях на управление и начальные условия.

Его интересы были связаны с изучением и решением задач оптимального управления, наблюдаемости, фильтрации, идентификации и других структурных свойств широкого класса динамических систем.

  • Выставку научных трудов С.А. Минюка участникам семинара представил директор Научной библиотеки ГрГУ им. Я. Купалы Николай Гринько.

 

24 января 2018

Создание новой экспозиции стало результатом совместной инициативы и работы факультета математики и информатики и Музея истории развития ГрГУ им. Я. Купалы. Экспозиционно-выставочные стенды разместились в музейной аудитории факультета.

Встреча собрала вместе ветеранов педагогического труда, близких, коллег и друзей Л.В. Кирилюк. С приветственной речью  к участникам встречи  обратилась заместитель декана по воспитательной работе факультета математики и информатики Ирина Трифонова. Ирина Владимировна предложила прослушать экскурсионный обзор выставки и поделиться воспоминаниями о Л.В. Кирилюк.    

Экскурсию по экспозиции провёл заведующий музеем истории развития Николай Макареев.Николай Александрович отметил, что жизнь и трудовые заслуги Лидии Кирилюк, есть прекрасный пример безупречного служения родному университету и белорусской земле.

На выставке представлены документы, научные издания в которых публиковалась Лидия Владимировна, экспонаты, фотоматериалы периодов детства, юности, зрелых лет жизни Л.В. Кирилюк.

Впечатлениями и воспоминаниями о годах жизни Лидии Кирилюк поделился внук профессора, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Григорий Третьяков.

О том, что старая часть главного корпуса университета стала для Лидии Кирилюк вторым домом рассказал заведующий кафедрой педагогики и социальной работы Виктор Тарантей. Виктор Петрович поделился впечатлениями о сотрудничестве с Лидией Кирилюк и заметил, что совместная работа с Лидией Владимировной приносила коллективу много положительных эмоций и впечатлений.

Со словами благодарности за инициативу и организацию выставки, а также признательностью за то, что судьба подарила в качестве коллеги и друга такого человека как Л.В. Кирилюк выступили заведующий кафедрой математического анализа, дифференциальных уравнений и алгебры Александр Гринь и профессор кафедры математического анализа, дифференциальных уравнений и алгебры Иван Мартынов, а также доцент кафедры естественнонаучных и лингвистических дисциплин и методик их преподавания Анна Сидорчук.

  • Встреча собрала вместе ветеранов педагогического труда, близких, коллег и друзей Л.В. Кирилюк.

Справка:

Профессор, кандидат педагогических наук Лидия Владимировна Кирилюк родилась 25 сентября 1926 года в Гродно.

В 1952 году закончила физико-математический факультет Гродненского педагогического института.

С 1955 года работала преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедр математико-методического направления физико-математического (с 1975 года – математического) факультета. В 1969 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие творческого геометрического воображения и логико-математического мышления учащихся с помощью систематически подобранных нестандартных задач».

С 1971 по 1980 годы была проректором по учебной работе Гродненского педагогического института. В 1980-1982 годах заведовала кафедрой геометрии и методики преподавания математики. 10 лет возглавляла математический факультет (с 1981 по 1991 гг.). С 1993 года – профессор кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики.

Основные направления научных исследований – геометрия, дидактика математики. Преподавала дисциплины геометрического и методического циклов.

Ушла из жизни 8 декабря 2017 года.

28 апреля 2016

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФАЛЕРИСТИКЕ»,

.

.

выставка значков из личной коллекции  преподавателя нашего вуза

Татьяны Михайловны Прудко, доцента кафедры педагогики и социальной работы педагогического факультета

завершает свою работу.

Открытие выставки состоялось  22 февраля 2016 г.  и вот уже  30 апреля  она прощается с Музеем истории ГрГУ.

Приглашаем всех кто хотел, но еще не успел посмотреть на коллекцию  Татьяны Михайловны, на выставку!

28 апреля 2016

 

 

24 февраля 2016

В Музее истории ГрГУ 22 февраля 2016 г. в День рождения нашего университета
и в канун Дня защитника Отечества и ВС РБ состоялось открытие выставки

«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФАЛЕРИСТИКЕ» .

Всем пришедшим на открытие дверь в загадочную «фалеристику» открыли куратор выставки — Елена Павловна Нелепко и ее автор — преподаватель нашего вуза Татьяна Михайловна Прудкодоцент кафедры педагогики и социальной работы педагогического факультета ГрГУ.

 

Даже для тех, кто знает Татьяну Михайловну лично, оказалось большим сюрпризом ее необычное хобби. А некоторые студенты вспомнили, что и у них дома где-то «завалялась» что-то такое похожее,  к чему они привыкли относиться как к чему-то очень устаревшему. И вдруг — сюрприз! Не смотря на то, что массового, упорядоченного, производства значков уже нет, но эти металлические свидетели истории охотно дают показания, тем, кто умеет смотреть и видеть.

Приходите в Музей истории ГрГУ и убедитесь сами!

18 февраля 2016

Продолжая ГОД КУЛЬТУРЫ, Музей истории ГрГУ приглашает всех на новую выставку —
«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФАЛЕРИСТИКЕ».

Это будет выставка значков из личной коллекции  преподавателя нашего вуза Татьяны Михайловны Прудко, доцента кафедры педагогики и социальной работы педагогического факультета ГрГУ.

Открытие выставки запланировано на 11.00 22 февраля 2016 г.

Куратор выставки — Елена Павловна Нелепко

Приглашаем всех ПОСМОТРЕТЬ на коллекцию  Татьяны Михайловны,
УДИВИТЬСЯ, ВСПОМНИТЬ,
что из этой своеобразной летописи эпохи есть у Вас или Ваших родителей дома и
РАССКАЗАТЬ нам!

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ!

ЛЮБИТЕЛИ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩЕЙ!
И ТЕ, КТО НИКОГДА НИЧЕГО НЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАЛ!

ПРИХОДИТЕ!

17 февраля 2016

Так полюбившиеся посетителям Музея истории ГрГУ куклы Галины Жемчужниковой уезжают.

Мы рады, что выставка вызвала такой живой интерес и ее посетило около двух тысяч человек. Среди них были сотрудники и студенты университета, школьники и гимназисты, группы из различных организаций города и индивидуальные посетители. Не было среди них только разочаровавшихся и равнодушных.

А Музей истории ГрГУ в ближайшие дни, продолжая ГОД КУЛЬТУРЫ, пригласит всех на новую выставку —
«КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ФАЛЕРИСТИКЕ».

Это будет выставка значков из личной коллекции  преподавателя нашего вуза Татьяны Михайловны Прудко, доцента кафедры педагогики и социальной работы педагогического факультета ГрГУ.

Открытие выставки запланировано на 11.00 22 февраля 2016 г.

Приглашаем всех ПОСМОТРЕТЬ на коллекцию  Татьяны Михайловны, УДИВИТЬСЯ, ВСПОМНИТЬ, что из этой своеобразной летописи эпохи есть у Вас или Ваших родителей дома и РАССКАЗАТЬ нам!

ПРИХОДИТЕ!

5 февраля 2016

Студенты, приехавшие получать образование в ГрГУ из стран дальнего зарубежья,
пришли посмотреть на кукол Галины Жемчужниковой в Музей истории ГрГУ.

3 февраля 2016

По просьбе посетителей, которых с каждым днём становится всё больше, особенно студентов после каникул, выставка работ Галины Жемчужниковой остаётся до 15 февраля в Музее истории ГрГУ.

Куклы продолжают заставлять посетителей улыбаться и думать о хорошем и смешном…
Начиная с 12  января выставку посетило около двух тысяч человек.

Copyright © 2012-2018 by ГрГУ им. Я.Купалы