Главная » И В ПАМЯТИ НАВЕКИ ИМЕНА » Яроцкий Анатолий Иванович

Яроцкий Анатолий Иванович

7 июня 2016

 Анатолій Іванавіч Яроцкі

Прафесар А.І.Яроцкі прыйшоў ва універсітэт у сталым узросце з назапашаным вопытам навуковай і педагагічнай дзейнасці.

Нарадзіўся 10 ліпеня 1915 года ў вёсцы Вакарына Ішымскага раёна Цюменскай вобласці (Расійская Федэрацыя). Сярэднюю адукацыю атрымаў у школе 2-ой ступені г.Ішыма ў 1930 годзе. Вышэйшую педагагічную адукацыю набываў у Інстытуце фізічнай культуры імя П.Ф.Лесгафта, медыцынскую – у першым Ленінградскім медыцынскім інстытуце імя І.П.Паўлава.

Працаваў асістэнтам кафедры фізіялогіі Інстытута фізічнай культуры імя П.Ф.Лесгафта (1937-1939). У 1939-1940 гадах у Чырвонай Арміі. Удзельнік вайны з Фінляндыяй. Па прычыне ранення звольнены ў запас. Выкладаў фізіялогію (1940-1942) у Інстытуце фізічнай культуры імя П.Ф.Лесгафта.

У 1942 годзе мабілізаваны ў Чырвоную Армію. Удзельнічаў у Вялікай Айчыннай вайне на Ленінградскім, Паўднёва-Заходнім і 3-ім Украінскім франтах. Узнагароджаны ордэнам «Вялікай Айчыннай вайны ІІ ступені», трыма ордэнамі «Чырвонай Зоркі», васемнаццацю медалямі. Ваенную службу скончыў у званні «палкоўніка», намесніка начальніка кафедры біялагічных дысцыплін Чырванасцяжнага Ваеннага інстытута фізічнай культуры і спорта імя У.І.Леніна. У 1952 годзе абараніў доктарскую дысертацыю. Вучонае званне прафесара па кафедры фізіялогіі прысвоена ў 1953 годзе.

З 1961 па 1980 год прафесар А.І.Яроцкі працаваў у Узбекскім інстытуце фізічнай культуры: прафесар кафедры фізіялогіі (1961-1962), прарэктар па вучэбнай і навуковай працы (1962-1965), прарэктар па навуковай працы (1965-1969), кіраўнік праблемнай лабараторыі (1971-1972), загадчыкам кафедры фізіялогіі (1972-1980). Апублікаваў больш за 200 навуковых прац па агульнай фізіялогіі чалавека, фізіялогіі вышэйшай нервовай дзейнасці, фізіялогіі спорту, спартыўнай медыцыне, касмічнай біялогіі і медыцыне.

30 студзеня 1981 года абраны па конкурсе на пасаду прафесара кафедры фізічнага выхавання універсітэта. Да выканання абавязкаў прафесара кафедры прыступіў 1 красавіка.

На кафедры фізічнага выхавання і кафедрах факультэта фізічнай культуры (тэорыі і методыкі фізічнай культуры і спорту, спартыўных гульняў) прафесар А.І.Яроцкі працаваў (у апошнія гады на 0,5 стаўкі) 25 гадоў. Звольнены з універсітэта 25 жніўня 2005 года па ўзгодненнію бакоў у 90-гадовым узросце. За гэты час апублікаваў каля 100 нвуковых і метадычных прац, у ліку якіх манаграфіі «Эмоцыі чалавека і сучаснасць» (у суаўт.), «Падрыхтоўка гандбалістаў» (у суаўт.), «Тэніс» (у суаўт.).

 

Асноўныя публікацыі:

К вопросам о физиологических механизмах формирования двигательного потенциала и совершенствования пространственно-временного ориентации космонавта // В сб. «Проблемы космической медицины и биологии». – М., 1981.

Физические упражнения, стимулирующие работоспособность студентов // В сб. «Физическая культура, труд, здоровье и активное долголетие». – М., 1981.

К.Э.Циолковский и перспективы развития проблемы пространственно-временной ориентации тела человека // В сб. «Проблемы адаптации в космической биологии и медицине». – М., 1982.

Физиологические аспекты проблемы охраны здоровья студентов вузов // В. сб. «Физиологические проблемы адаптации». – Тарту, 1984.

Системообразующие ингредиенты двигательного адаптационного алгоритма при подготовке спортсменов высоких разрядов // В сб. «Физиологические механизмы адаптации к мышечной деятельности». – Волгоград, 1988.

Двигательная активность как условие интенсификации научно-педагогической деятельности // В сб. «Резервы повышения эффективности труда преподавателей вуза». – Мн., 1990.

Диагностико-прогностические аспекты вестибуломоторных реакций // В сб. «Вестибумология в клинической и военной медицине». – Л., 1990.

Эмоции человека и современность. – Ташкент, 1991. (в соавт.)

Подготовка гандболистов. – Ташкент, 1992. (в соавт.)

Теннис. – Ташкент, 1992. (в соавт.)

Проблема пространственно-временной ориентации борца. – Кинезиология, Загреб, 1993. (в соавт.)

Совершенствование методологии двигательной адаптации студентов-спортсменов // В сб. «Образ жизни и здоровье студентов». – М., 1995.

Выборочная характеристика пространственно-временной ориентации у волейболисток // В сб. «Актуальные проблемы физической культуры». – Ростов-на-Дону, 1995. (в соавт.)

 

Yarotsky Anatol Ivanavich (b. 1915), M.D. (1952), professor (1956). Professor of the chair for Physical training, as well as the chairs of the Physical training department. Author of over 500 papers. Main directions of research: physiological bases of physical training and sports.

И В ПАМЯТИ НАВЕКИ ИМЕНА

Copyright © 2012-2020 by ГрГУ им. Я.Купалы